Check out the paintings made by Fatma on deforestation. She is a painter, photographer and trained with world renowned painter professor Teymur Rzayev.

Check out these painting made by Fatma Kadi.

  • 1st Painting:
  • 2nd Painting:
  • 3rd Painting:

Orman Acma/Deforestation

Orman acmakureselbuyukbirproblemdir. Türkiye’dekiormanlardoğalşartlaraltında %75’i ormanlarlakaplıolmasıgerekirkenbuoran % 27,6’dır. Bunun nedenleriTürkiye’nineskibiryerleşimalanıolmasınedeniylesavaşlarvegöçlersırasındaormanlarıntahripedilmesi; Tarlaaçmak, hayvanotlatmakveodunihtiyacınıkarşılamakiçinormanlarıntahripedilmesiveOrman yangınlarıdir.

All over the world, deforestation is a significant environmental problem. Overpopulation pushes people to find new residential areas and energy resources.

Contact her via E-mail: ftmkadir@gmail.com or Whatsapp: +90(532) 696 -0454‬‬‬‬‬‬‬‬ Visit https://www.talenthouse.com/fatma-kadir for more information about her.